Ugrás a tartalomhoz

15.000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes

  Szolgáltatási feltételek

  1. cikk - Fogalommeghatározások
  2. cikk - A vállalkozó személyazonossága
  3. cikk - Alkalmazás
  4. cikk - Ajánlat
  5. cikk - A megállapodás megkötése
  6. cikk - Elállási jog
  7. cikk - A visszavonás költségei
  8. cikk - Az elállási jog kizárása
  9. cikk - Árak
  10. cikk - Garancia
  11. cikk - A megrendelés teljesítése és a szállítás
  12. cikk - A megállapodás felmondása
  13. cikk - Fizetési politika
  14. cikk - Panaszok
  15. cikk - Alkalmazandó jog
  1. cikk - Fogalommeghatározások

  Ezekben az általános szerződési feltételekben a következő kifejezések a következő jelentéssel szerepelnek, hacsak másképp nem szerepel.

  Ez egy Malita oldal

  Fogyasztó: A szakmája vagy vállalkozása gyakorlása során (nem) eljáró természetes személy.

  Vevő: A fogyasztó, aki (távollevők között) megállapodást köt az eladóval.

  Eladó: Az a természetes vagy jogi személy, aki árukat vagy szolgáltatásokat kínál a fogyasztóknak.

  Ajánlat: A Malitatől származó áruk szállítására vonatkozó minden írásbeli ajánlat a vevőnek.

  Termékek: A Malita által kínált termékek között szerepelnek piperecikkek, háztartási és kerti bútorok, háztartási és elektromos készülékek.

  Megállapodás: Egy (távollevők között kötött) adásvételi szerződés, amely a vevő által a Malitatől vásárolt termékek értékesítésére és szállítására terjed ki.

  Weboldal: a Malita által használt weboldal a *Malita-shop.hu*.

  1. cikk - Az eladó személyazonossága

  JINANQUWANGZHUANGJIEDAOZHOUXIAOLIANGFUZHUANGSHANGHANG

  Contact name
  xiaoliang zhou
  Contact email
  zxliang28@outlook.com

  Address line 1
  jinanqujinlianlu46 hao 103
  Address line 2 
  fujiansheng fuzhoushi
  City/Town
  fuzhoushi
  Postal/ZIP code
  350000
  Country
  China

   

  Telefonszám: 

  1. cikk - Alkalmazás

  A jelen általános szerződési feltételek a www.malita-shop.hu weboldalon történő minden vásárlásra, a Malita és a vásárló közötti minden szerződésre, valamint a Malita által kínált minden termékre vonatkoznak. Ezek a feltételek a Malitavel kötött minden olyan megállapodásra is vonatkoznak, amelynek végrehajtása harmadik felek részvételét igényli.

  A távollevők közötti megállapodás megkötése előtt a vevő hozzáférhet ezekhez az általános szerződési feltételekhez. Ha ez nem lehetséges, a Malita jelzi a feltételeket, amelyeket minden esetben közzétettek a Malita weboldalán vagy weboldalain, hogy a vásárló könnyen el tudja menteni ezeket a feltételeket.

  Ezektől az általános feltételektől nem lehet eltérni. A Vevőre vonatkozó eltérő feltételek alkalmazását kifejezetten elutasítjuk. A Malitavel kötött tranzakciókra kizárólag a Malita általános szerződési feltételei vonatkoznak. Kivételes esetekben az általános szerződési feltételektől el lehet térni, amennyiben erről a Malitavel kifejezetten írásban megállapodtak.

  Ezek az általános szerződési feltételek a vevővel kötött további, módosított és későbbi megállapodásokra is vonatkoznak.

  4.cikk - Az ajánlat

  1. Ha az ajánlat korlátozott vagy meghatározott körülmények között érvényes, ezt az ajánlatban kifejezetten feltüntetjük.

   

  1. Az ajánlat nem kötelező érvényű. Az eladónak joga van bármikor megváltoztatni az ajánlatot.
  2. Minden ajánlatnak tartalmaznia kell a kínált termék teljes és pontos leírását. A leírásnak olyan részletesnek kell lennie, hogy a vevő értékelni tudja az ajánlatot. A termékleírásban szereplő hibás megfogalmazás vagy hiba esetén a Malita semmilyen felelősséget nem vállal.
  3. Az egyes ajánlatok képei és konkrét részletei tájékoztató jellegűek, és nem képezhetik a kártérítés vagy a szerződés felmondásának alapját.
  4. A Malita nem tudja garantálni, hogy a képen látható színek pontosan megfelelnek a termék tényleges színeinek.
  5. Minden egyes ajánlat minden szükséges információt megad ahhoz, hogy a fogyasztó elfogadja azt. Különösen a következőket állapítja meg:
  • a végleges ár, beleértve az adókat is
  • a termék szállítási költsége
  • a megállapodás megkötésének módja és az ehhez szükséges lépések
  • az elállási jog
  • a fizetés és a feladás módja
  • az ajánlat lejáratának időpontja
  • az a mód, ahogyan a fogyasztó a szerződés megkötése előtt ellenőrizheti az összes megadott információt, és tisztázhatja azokat a teljes megértés érdekében
  • A holland nyelvtől eltérő bármely nyelv, amelyen a megállapodás megköthető.
  • Választható: Kapható méretek, színek és terméktípusok
  1. cikk - A szerződés megkötése
  2. A szerződés akkor jön létre, amikor a vevő elfogadta a Malita ajánlatát, és miután elolvasta az összes feltételt.
  3. Ha a fogyasztó elektronikus úton fogadja el az ajánlatot, az eladó azonnal érvényesíti azt. Amíg az eladó nem érvényesíti azt, a fogyasztó felmondhatja a megállapodást.
  4. Elektronikus tranzakció esetén az eladó megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok biztonságos továbbítása és általában a biztonságos elektronikus környezet biztosítása érdekében.Elektronikus fizetés esetén az eladó megteszi a szükséges intézkedéseket a tranzakció biztonsága érdekében.
  5. A hatályos jogi keretek között az eladó tájékoztatást kaphat arról, hogy a fogyasztó képes-e teljesíteni a termék(ek) kifizetésével kapcsolatos kötelezettségeit. Amennyiben az eladónak jó oka van a megállapodás megkötésére, az eladó vagy visszautasíthatja a megrendelést, vagy módosíthatja azt meghatározott feltételek meghatározásával.
  6. Az ajánlatok a készlet erejéig érvényesek.
  7. Ajánlatot a Malita az adott webáruházon keresztül tehet.
  8. Ha a vevő elfogadja az ajánlatot a Malitavel való szerződéskötéssel, a Malita írásban, e-mailben megerősíti a szerződést a vevővel.
  9. cikk - Elállási jog
  10. Termékvásárlás esetén a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy 14 napon belül - adott esetben indoklás nélkül - elálljon a szerződéstől. Ez az elállási határidő a terméknek a fogyasztó vagy a fogyasztó által meghatalmazott és az eladónak bejelentett képviselő általi átvételét követő napon kezdődik.
  11. Az elállási idő alatt a fogyasztónak gondosan kell kezelnie a terméket és a csomagolást. A termék csomagolását csak a szükséges mértékben nyithatja fel annak megállapításához, hogy meg kívánja-e tartani a terméket. Elállás esetén az eladó utasításainak és utasításainak megfelelően a terméket minden tartozékával együtt eredeti állapotában visszaküldi.

  1.Ha a fogyasztó élni kíván az elállási jogával, köteles a termék átvételétől számított 14 napon belül értesíteni a kereskedőt. A fogyasztónak írásban vagy a info@malita-shop.hu e-mail címen kell tájékoztatnia az eladót. Ha a fogyasztó úgy dönt, hogy élni kíván az elállási jogával, 14 napon belül vissza kell küldenie a terméket. A fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a leszállított termékeket időben visszaküldte, például a szállítólevél bemutatásával.
  2. Ha a fogyasztó nem él az elállási jogával, vagy azt a termék(ek) átvételét követő 14 nap elteltével gyakorolja, akkor a visszaküldés nem fogadható el.
  3. Szolgáltatásvásárlás esetén a fogyasztónak lehetősége van a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási jog gyakorlása előtt a fogyasztónak a polgár által a szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan említett összes információra kell összpontosítania.

  1. cikk - A visszavonás költségei
  2. Ha a fogyasztó él az elállási jogával, az áru visszaküldésének költségei a fogyasztót terhelik.
  3. Ha a fogyasztó fizetett egy összeget, az eladó a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megrendelés törlését követő 14 napon belül visszatéríti ezt az összeget, feltéve, hogy az eladó megkapta a visszaküldött terméket. A visszatérített összeg kifizethető ugyanolyan módon, mint ahogyan a fizetés történt, vagy a fogyasztó által javasolt más fizetési móddal.
  4. A termék látható elhasználódási nyomai, alkatrészek vagy tartozékok hiánya esetén a fogyasztó már nem jogosult a teljes vételárra. Ebben az esetben a fogyasztó részleges kifizetést kap az eladótól. Az eladó megvizsgálja a visszaküldött termék állapotát, és ennek alapján dönt a visszatérítendő összegről.
  5. cikk - Az elállási jog gyakorlásának kizárása

  A következő termékek visszaküldése nem engedélyezett:

  1.  Személyes használatra szánt termékek
  2. Gyorsan romló vagy romló termékek
  3. Olyan termékek, amelyek árát a nemzetközi tőkepiacok olyan ingadozásai határozzák meg, amelyekre a polgárnak nincs befolyása.
  4. Újságok és magazinok
  5. Szoftverek és audiovizuális anyagok, amelyek csomagolását a fogyasztó kinyitotta.
  6. Személyi higiéniai termékek

  7 Minden termék a fogyasztó általi átvételtől számított 14 nap elteltével

  1. A szállással, szállítással, étkeztetéssel vagy szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások, amelyeket meghatározott időn belül kell nyújtani.
  2. Lottó és a fogadás minden formája
  3. cikk - Árak
  4. Az ajánlat érvényességi ideje alatt a kínált termékek árai nem emelkednek, kivéve, ha az ÁFA-kulcsok változnak.
  1. Az eladó kínálhat olyan termékeket, amelyek árai a nemzetközi tőkepiacokhoz kötődnek, amelyekre az eladónak nincs befolyása.
  2. A megállapodás megkötése után három hónappal a Malita saját belátása szerint áremelést hajthat végre. Ha ezen a három hónapon belül áremelésre kerül sor, az csak törvényi szabályozás eredménye lehet.
  3. Az áruk és szolgáltatások árai tartalmazzák az áfát.
  4. A termékleírásban szereplő hibás megfogalmazás vagy hiba esetén a Malita semmilyen felelősséget nem vállal. A feltüntetett ár hibája esetén az eladó nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni.
  1. cikk - Garancia
  2. Az eladó garantálja, hogy a termékek/szolgáltatások megfelelnek a leírásnak. A fogyasztó és az eladó közötti szerződés megkötésének időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek, törvények és nemzetközi/kormányzati szabályozó jogszabályok és szabályok alkalmazandók.
  3. Az eladó, a gyártó vagy az importőr által nyújtott garancia semmilyen módon nem helyettesíti a fogyasztónak a jelen megállapodásban meghatározott törvényes kötelezettségeit és törvényes jogait.
  4. A termék bármilyen hibáját és egy másik termék átvételét a fogyasztónak az átvételtől számított 4 héten belül írásban kell bejelenteni. Csak az eredeti csomagolásban és kifogástalan állapotban lévő termékek visszaküldését fogadjuk el.
  5. Az eladó garanciájának időtartama megegyezik a termék gyártójának garanciájával. Az eladó nem felel a termék végső felhasználásáért, alkalmazásáért és a használati utasításért.
   2. A garancia nem érvényes, ha a hiba nem megfelelő vagy helytelen használat következtében keletkezett, vagy ha a vevő vagy egy harmadik fél a Malita írásos engedélye nélkül változtatásokat végzett, vagy megpróbált változtatásokat végezni a terméken, vagy célokra használta azt. amelyre a terméket nem szánták, vagy amelyet a használati utasításban nem szereplő körülmények között használtak.
  6. cikk - A megrendelés teljesítése és a szállítás
  1. A megrendelés teljesítését az eladó kellő gondossággal végzi.
  2. A vevőnek tájékoztatnia kell az eladót a lakóhelye címéről.
  3. A vállalat a megrendelést a regisztráció időpontjától számított 30 napon belül elküldi, hacsak a vevővel másként nem állapodtak meg. A szállítás késedelme vagy az áru elküldésének akadályoztatása esetén az eladónak 30 napon belül értesítenie kell, és a fogyasztónak joga van kártérítés nélkül felmondani a szerződést.
  4. A szállítási határidők tájékoztató jellegűek
  5. Abban az esetben, ha egy termék megrendelése lehetetlen, az eladó találhat helyettesítő terméket. Ebben az esetben tájékoztatja a fogyasztót, és elküldi a megtalált terméket az eladó által viselt szállítási költségekkel. A fogyasztó fenntartja az elállás jogát.
  6. A szállított termékek elvesztése és károsodása az eladót terheli mindaddig, amíg a fogyasztó át nem veszi azokat.
  7. A fogyasztó kötelessége, hogy tájékoztassa az eladót a helyes átvételi címről. A vállalkozás nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a fogyasztó tévesen adja meg a címét.
  1. cikk - A megállapodás felmondása

  A Malita jogosult a kötelezettségek teljesítését megszüntetni vagy a szerződést felbontani, ha a vevő nem vagy nem teljes mértékben teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségeit (fizetés).

  Ezen túlmenően a Malita jogosult a közte és a vevő között fennálló szerződést vagy szerződéseket - amennyiben azok még hatályban vannak - jogi megállapodás nélkül felmondani, ha a vevő nem teljesíti a Malitavel kötött bármely megállapodásból eredő kötelezettségeit.

  A Malita-nek joga van továbbá felmondani a szerződést, vagy előzetes felszólítás nélkül felmondani azt, ha olyan jellegű körülmények merülnek fel, hogy a szerződés teljesítése az ésszerűség és a méltányosság normái szerint lehetetlen.

  A Megállapodás felmondása esetén a Malita követelései a Vevővel szemben azonnal esedékessé válnak. Ha a Malita megszünteti kötelezettségeinek teljesítését, a Malita fenntartja a törvény és a Megállapodás szerinti jogait.

  A Malita mindig fenntartja a kártérítési igény érvényesítésének jogát.

  1. cikk - Fizetési politika

  A fizetést előre, banki átutalással kell teljesíteni. A számla összegével kapcsolatos kifogásokat a számla keltétől számított 7 napon belül kell bejelenteni, de azok nem szüntetik meg a fizetési kötelezettséget.

  A vevő nem származtathat semmilyen jogot vagy elvárást egy korábban kiadott költségvetésből, kivéve, ha a felek kifejezetten másként állapodtak meg.

  A vevőnek ezeket a költségeket egyidejűleg kell megfizetnie a webáruházban megadott fizetési módokon keresztül. A különleges körülményektől eltekintve a vevő csak a Malita kifejezett írásbeli engedélyét követően állapodhat meg olyan további határidőben, amelyen belül az esedékes összeget meg kell fizetnie.

  Ha a vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségét, és nem tartja be a 14 napos fizetési határidőt, a vevő először írásbeli emlékeztetőt kap. Ettől az időponttól kezdve a Malita , további értesítés nélkül, törvényes kamatot számít fel a fizetés első napjától.

  1. cikk - Panaszok

  Ha a vevő nem elégedett a Malita szolgáltatásával vagy termékeivel, vagy egyéb panasza van az adásvételi szerződéssel kapcsolatban, a vevő köteles ezeket a panaszokat a lehető leghamarabb, de legkésőbb két héttel a panaszhoz vezető ok bekövetkezését követően bejelenteni. A panaszokat az info@malita-shop.hu e-mail címen lehet bejelenteni a "panaszok" tárgyszóval.

  A panaszt a vásárlónak megfelelően dokumentálnia kell és/vagy meg kell magyaráznia, hogy a Malita képes lesz-e kezelni a panaszt.

  A Malita a panaszra a lehető leghamarabb, de legkésőbb a panasz kézhezvételét követő öt munkanapon belül jelentős mértékben válaszol.

  A felek megpróbálnak közösen megoldást találni. 

  1. cikk - Alkalmazandó jog

  A Malita és a vevő közötti minden szerződésre a holland jog alkalmazandó.

  A bécsi adásvételi egyezmény (CISG) alkalmazása kifejezetten kizárt.